مسابقات سال1400

مجتبی زرین کفش سنگانی   ۲۹ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۳۰

باسلام و احترام خدمت‌ کلیه دوستان عزیز کلوب سنگان بامدیریت اینجانب مجتبی زرین کفش سنگانی درسال 1400درنظرداردمسابقات کلوب رابه شرح ذیل برگذارنمایدپیش مسابقه به مسافت 200ک هوایی ازمبداگلبوبه مقصدسنگان مسابقه اول 320ک هوایی ازمقصدسبزواربه مقصدسنگان مسابقه دوم مسافت 520ک هوایی ازمقصدابخوری سمنان ده ملابه مق
صدسنگان ودرمسابقه سوم چنانچه پرنده ای برای دوستان نشست ازمسافت 700هوایی که مبدادقیقابعدااعلام خواهدشدبرگذارنمایددرپایان هم آرزوی موفقیت داریم برای کلیه دوستان مسافتی با درسراسرایران عزیزعلی الخصوص خراسان بزرگ ومن الله توفیق درپناه خدا