مسابقات سال 99

مجتبی زرین کفش سنگانی   ۱۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۰۰:۵۹

باسمعه تعالی کلوب سنگان درامسال توانست 3مسابقه بطورسنتی درشهرسنگان برگذارکندکه بترتیب مسافت 200و300و475که توانستیم درمسابقه پایانی 475هوایی 2طوق پرنده درروزدوم ویک طوق پرنده درروزسوم رودرکارنامه خودش به ثبت برسونه وانشاالله امیدبخدابتوانیم درسالهای بعدمسافتی بالاترو تایمی کوتاه تررودرکارنامه کلوبمون به ثبت برسونیم ومن الله توفیق